Policy

Here I gather occasional policy reports, op-ed articles and other texts or expert statements that I have made, in English or Swedish.

Policy reports

Cronert, A. & Åslund, O. (2024) Ursprungslandets pensionsåldersregler och invandrades pensionsbeslut. IFAU Rapport 2024:3. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Cronert, A. (2019) Kan regelefterlevnad uppnås utan hot om påföljder? En utvärdering av lagen om allmän platsanmälan. IFAU Rapport 2019:25. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Summary slides (in Swedish) here.

Cronert, A. (2015) Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen – missbedömd eller dömd att misslyckas? Report to the Swedish Trade Union Confederation (LO). Summary slides (in Swedish) here.

Cronert, A. & Danielsson, J. (2013) Fler i studier, fler i arbete: Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning. Report to the Swedish Confederation of Professional Associations (Saco).

Cronert, A. & Kessel, D. (2010) Inflytande för elever: En handbok för rektorer och lärare. Stockholm: Elevrörelsens förlag.

Expert assignments

2022. Recurring election expert for SVT Uppsala.

Blog posts

2019 (Apr. 25). The politics is in the detail: how policy-makers in Europe make use of employment subsidies. The Social Policy Blog.

Op-ed articles

2014 (Aug. 26). DN Debatt: För svenska väljare är regeringsfrågan liten.
2012 (Oct. 13). SvD Brännpunkt: Obligatoriskt system garanterar inte valfrihet.