Policy

Here I gather occasional policy reports, op-ed articles and other texts that I have produced, mostly in Swedish.

Policy reports

2015
Cronert, A. (2015) Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen – missbedömd eller dömd att misslyckas? Report to the Swedish Trade Union Confederation (LO). Summary slides (in Swedish) here.

2013
Cronert, A. & Danielsson, J. (2013) Fler i studier, fler i arbete: Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning. Report to the Swedish Confederation of Professional Associations (Saco).

2010
Cronert, A. & Kessel, D. (2010) Inflytande för elever: En handbok för rektorer och lärare. Stockholm: Elevrörelsens förlag.

Op-ed articles

2014 (Aug. 26). DN Debatt: För svenska väljare är regeringsfrågan liten.
2012 (Oct. 13). SvD Brännpunkt: Obligatoriskt system garanterar inte valfrihet.